Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Resebidrag för universitetsstuderande

Osby kommun ligger på pendlingsavstånd till inte mindre än fyra universitet och högskolor i Skåne och Småland. Kommunen vill därför att fler upptäcker hur enkelt det är att bo här och samtidigt studera på ett högre lärosäte.

Ansökningsperioden för HT-19 är nu avslutad.

OBS!
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2019 § 107, att resebidragen för universitetsstuderande ska avskaffas. Detta betyder att ansökningsperioden för höstterminen 2019 blir den sista möjliga.

Studenter som bedriver eftergymnasiala studier på högskola, universitet, yrkeshögskola eller folkhögskola som väljer att bo i Osby kommun kan få resebidrag. Kommunen betalar ut ett resebidrag som täcker resekostnader med kollektivtrafik från och till studieorten.

Osby kommun ersätter den studerande med högst det belopp, för närvarande 895 kronor, per månad som Skånetrafikens månadskort "Jojo-student Hela Skåne" kostar. I de fall kollektivtrafik inom rimligt tidsintervall inte finns att tillgå gäller samma beloppstak vid användande av egen bil.

Regler och villkor för resebidrag

 • Vara folkbokförd i Osby kommun.
 • Uppvisa terminsvisa intyg eller motsvarande om att heltidsstudier vid högskola, universitet, yrkeshögskola eller folkhögskola har genomförts. Intyget ska innehålla
  • namn, adress, personnummer
  • studieort
  • högskola, universitet, yrkeshögskola eller folkhögskola
  • tid och omfattning för studierna.
 • Uppvisa kvitto/bevis på att Skånetrafikens månadskort Jojo-student eller annan trafikhuvudmans studentmånadskort köpts.
 • Redovisa antal dagar och mil som egen bil använts för att resa mellan folkbokföringsadressen och aktuellt högskola, universitet, yrkeshögskola eller folkhögskola.
  Punkt 4 är endast tillämplig för den som använder egen bil.

Hur ansöker jag?

Ansökan om resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- eller folkhögskolestuderande görs via blanketten som går att ladda ner under rubriken "Dokument" på denna sida, blanketten läggs ut på hemsidan i anslutning vid höst-/vårterminens slut.

Ifylld blankett tillsammans med kopior av kvitton/månadskort eller annat färdintyg, personbevis från Skattemyndigheten, studieintyg och kopia av ditt körkort om du använt egen bil som färdmedel postas till Osby kommun, kommunstyrelseförvaltningen eller e-postas till resebidrag@osby.se. Vid e-post måste dokumenten vara i pdf-format.

Övriga frågor kring resebidrag skickas till robin.skoglund@osby.se.

Adress och kontaktuppgifter du finner här till höger

Resebidraget betalas ut i efterskott två (2) gånger per år, bidrag avseende hösttermin utbetalas mars/april och bidrag avseende vårtermin utbetalas augusti/september.

Ansökningar för höstterminen 2019 ska vara kommunen tillhanda senast den 28 februari 2020. Utbetalning av resebidrag för höstterminen 2019 beräknas ske mars/april 2020.

För mer information eller vid eventuella frågor kontakta kommunsekreterare Robin Skoglund.

Text

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild