Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Klintgården

Klintgårdens förskola ligger i Osby tätort och dess utemiljö gränsar till Klintens strövområde och pulkabacke. Vi har ett fint läge som erbjuder gångavstånd till skog, lekplatser, bibliotek, och Osbysjön. Klintgården kommer att flytta in i den nya förskolan Rönnegården den 2 november.

Klintgården

Klintgården arbetar aktivt för att utveckla en miljö som ska vara spännande, inspirerande och utvecklande för både barn och pedagoger. Vi lägger stor vikt vid att se till allas kompetens och göra det bästa av det, både för barn och pedagoger.

På Klintgården lägger vi fokus på :

 • att barnets utveckling sker genom lek.
 • att uppmuntra barnets fantasi och nyfikenhet till ett lärande.
 • att upptäckarglädje uppmuntras tillsammans med pedagog och barn.
 • att få in rörelse som en naturlig del i verksamheten vilket bidrar till barnets utveckling.
 • att ta vara på utemiljön och ta lärandet med oss ut i vårt närområde.

 Vi arbetar för att alla barn ska få bli sitt bästa jag.

Mer information

Förskola och familjedaghem har stängt 4 dagar per läsår pga fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar.

Förskolans studiedagar 2020/2021

17 augusti
23 oktober
11 januari
21 juni

Den första kontakten med vårdnadshavare är ett inskolningssamtal som brukar vara i cirka en timme. Vid detta möte är det bra om samtalet kan ske utan barn. Då kan vi i lugn och ro berätta om vår verksamhet och visa runt på förskolan, och ni kan berätta om ert barn.

Tiden för inskolningen är två veckor. Vi är anpassningsbara och utgår efter barnens behov med strävan efter att ni ska få en lugn och trygg start. Därför är det också viktigt att ni är med barnet och finns som en trygg punkt de första dagarna. Vi brukar börja inskolningen med en timme första dagen och utökar tiden efter hand som de orkar.

Matsedlar

 • Måndag - Vecka 44
  HÖSTLOV
 • Tisdag - Vecka 44
  HÖSTLOV
 • Onsdag - Vecka 44
  HÖSTLOV
 • Torsdag - Vecka 44
  HÖSTLOV
 • Fredag - Vecka 44
  HÖSTLOV

Lokala avvikelser kan förekomma.

Kontakt

 • Jennie Falk
  Rektor - Klintgården, Trulsagården, Uteförskolan
  0709-88 84 12

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Nya Klintgården

Eriksgatan 1

283 43 Osby

 

Telefonnummer avdelningarna:

Vitsippan: 0479-52 83 10

Blåsippan: 0709-31 83 72