Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Information med anledning av coronaviruset covid -19

Här har vi samlat information med frågor och svar kopplade till  covid -19

Vad gäller om barnen är sjuka?

Det är viktigt att barn och elever stannar hemma från förskolan och skolan om de är sjuka. Det gäller oavsett sjukdom.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Håll barnen hemma om de är sjuka. Barn och elever som är sjuka ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två symtomfria dagar. Hosta ska vara helt borta innan barnet eller eleven går tillbaka till förskolan eller skolan.

När ska barnen vara hemma från förskolan eller gå hem?

När barn/elever har förkylningssymtom som till exempel snuva, hosta eller feber ska de vara hemma från förskolan eller skolan. Det är inte allmänhälsotillståndet som avgör utan förkylningssymtomen, därför ska barnen vara hemma även om de i övrigt är pigga.

Vårdnadshavare har fått instruktion att hålla barnen hemma om de är sjuka. Det är viktigt att inte smitta andra. Det innebär att vi måste be vårdnadshavare att hämta sina barn om barnen har sjukdomssymtom.

Vad är milda symtom?

Milda symtom är förkylning, snuva, hosta eller feber.

Om barn, elever eller medarbetare träffat anhöriga som har symtom, kan de gå till förskolan, skolan, jobbet?

Om de är friska kan de gå till förskolan, skolan, jobbet. Om de har symtom ska de stanna hemma tills de blir friska och ytterligare två symtomfria dagar.

Vad gäller för barn och elever som känner av pollenallergi?

Om du som vårdnadshavare känner igen symtomen på ditt barns allergi så kan barnet gå till förskolan eller skolan.

Om personalen i förskolan eller skolan bedömer att symtomen på barnen eller eleverna förändras kontaktas vårdnadshavare för att hämta hem sitt barn. Förändrade symtom kan vara att snuvan ändrar karaktär, allmäntillståndet försämras eller att barnet får feber och hosta.

Får vårdnadshavare ta ut vård av barn vid oro för coronasmitta?

Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta. Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt eller smittat.

Vad gäller kring närvaro om jag har barn som är infektionskänsligt/nedsatt immunförsvar?

Elever som har dokumenterad infektionskänslighet eller nedsatt immunförsvar får inte ogiltig frånvaro om vårdnadshavare vill hålla sitt barn hemma med skolarbete på distans. För att få ersättning från Försäkringskassan måste man ha ett giltigt sjukintyg.

Vad gäller kring mitt barns plats i förskola eller fritids och barnomsorgsavgiften om jag är permitterad från mitt arbete?

Du får behålla ditt barns plats i förskola eller fritidshem om du är permitterad. Om du är delvis permitterad ska du ändra ditt barns schema och din inkomst i e-tjänsten för förskola, fritidshem och grundskola. Om du är permitterad på heltid kan ditt barn vara på förskolan 15 timmar per vecka. Du ska inte ändra typ av plats i e-tjänsten men du behöver ändra ditt schema och din inkomst.

Om förutsättningarna förändras ska du meddela förskolan eller fritidshemmet om det.

Behöver jag betala barnomsorgsavgiften om förskolan eller fritids vill att jag är hemma med mitt barn?

Ja, du behöver betala barnomsorgsavgiften. Om många av pedagogerna är sjuka och förskolan eller fritids har hög personalfrånvaro kan de vädja att du ska hålla ditt barn hemma under enstaka dagar. Det påverkar inte barnomsorgsavgiften.

Kan jag ta ut vabb om förskolan eller fritids vädjar att jag ska vara hemma med mitt barn?

Du kan inte ta ut vabb om förskolan eller fritids vädjar att du ska hålla ditt barn hemma på grund av att många ur personalen är borta.

På Försäkringskassans hemsida finns information om vabb.

Jag har valt att hålla mitt barn hemma. Får jag behålla mitt barns plats i förskola?

Om förskoleplatsen inte nyttjas så kan du som regel behålla platsen i max 2 månader. Rektor kan göra undantag med anledning av coronaviruset och bevilja att ni får behålla platsen, även om ni just nu inte nyttjar den. Ta kontakt och kom överens med rektorn på ditt barns förskola om du vill hålla ditt barn hemma under en period. Inga platser i förskolan kommer att avslutas om vårdnadshavare väljer att inte lämna sitt barn i förskolan, på grund av coronaviruset.

Vad gäller för barnomsorgsavgiften om jag väljer att hålla mitt barn hemma?

Avgiften faktureras som vanligt. Du behöver ändra ditt schema i e-tjänsten för förskola.