Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

SFI

Du har rätt att läsa svenska för invandrare (SFI) från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år. Du ska bo i Sverige och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen kan ge dig.

Aktuella kurser

Utbildningen i SFI består av tre olika studievägar: SFI 1, SFI 2 och SFI 3. De riktar sig till studerande med olika förutsättningar, utbildningsbakgrund och studiemål. Det finns tre studievägar. Studieväg 1: kurs A, B, C och D. Studieväg 2: kurs B, C och D. Studieväg 3: kurs C och D.

Rikttiden för varje studieväg är 525 timmar.

Alla studievägar erbjuds dagtid. Delkurs C och D går att läsa som flex/kvällstid.

Betyg

Betyg ges efter varje avslutad kurs enligt betygsskalan A–F.

Kostnader/ekonomi

Utbildningen är kostnadsfri. Du ska skaffa och ha med dig ett lämpligt lexikon. SFI ger inte rätt till studiemedel från CSN.

Övrigt

Studierna kan kombineras med vuxenstudier på grundläggande eller gymnasial nivå, med praktik, med arbete eller Arbetsförmedlingens etableringsinsatser.

Ansök

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild