Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Vård- och omsorg/Undersköterska

Osby Lärcenter/Vuxenutbildningen erbjuder en vård- och omsorgsutbildning, 1350-1500p på gymnasial nivå. Undersköterska är ett jobb med goda framtidsutsikter då efterfrågan på utbildad personal är stor! Vård- och omsorgsutbildningen är en bra utbildning för dig som vill arbeta med att ge vård och omsorg till människor som behöver hjälp och stöd. Efter avslutad utbildning har du kompetens att arbeta som undersköterska, skötare inom psykiatrisk vård, boendestödjare eller personlig assistent.

Ansökan och antagningsbesked

Ansökningsperiod: 3 februari - 9 augusti 2020.
Därefter skickas antagningsbesked hem via brev. Du som bor i Osby kommun gör din ansökan via Osby Lärcenter/Vuxenutbildningens hemsida. Bor du i en annan kommun ska du söka via vuxenutbildningen i din hemkommun. Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare.

Praktik

I flera av kurserna ingår praktiska moment vilka bearbetas under ditt arbetsplatsförlagda lärande. Praktiken är obligatorisk. Det krävs ett utdrag ur belastningsregister från polismyndighet till praktikplatsen.

Utbildningstid och studietakt

Utbildningen startar preliminärt i september 2020 och är 52 veckor lång. Exakta start- och slutdatum kommer snart. Studietakten är heltid, 100%.

Behörig

Lägst betyg E i grundläggande svenska/svenska som andraspråk delkurs 4 eller motsvarande.

Studiestöd

För att finansiera dina studier kan du ansöka om studiemedel från CSN.

Betyg/intyg

Efter avslutad utbildning får du ett samlat betygsdokument där det framgår vilket betyg du fått på varje kurs samt ett diplom.

Utbildningsplan för vård- och omsorgsutbildning 1350-1500p

Gymnasiala kurser (150p) som ska läsas om du inte har läst motsvarande kurser tidigare:
Svenska 1, 100 p eller Svenska som andraspråk 1, 100p
Samhällskunskap 1a1, 50 p

Baspaket vård- och omsorg, 1050 poäng
Hälsopedagogik, 100 p
Medicin 1, 150 p
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Psykiatri 1, 100 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Vård och omsorgsarbete 1, 200 p
Vård och omsorgsarbete 2, 150 p
Gymnasiearbete vård- och omsorg, 100 p

Inriktning - Äldreomsorg, 300p
Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p

Inriktning - Funktionshinderområde, 300p
Socialpedagogik, 100 p
Specialpedagogik 2, 100 p
Vårdpedagogik och handledning, 100 p


Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Ansök

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild