Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Barnskötarutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som barnskötare eller elevassistent i förskola, skola eller fritidshem. Kurserna är gymnasiala och tvärvetenskapliga med inslag av främst pedagogik, psykologi och sociologi. Som barnskötare eller elevassistent är du med och utvecklar barnens lärande. Utbildningen ges på distans utan fysiska möten.

Barnskötarutbildning 2019

Utbildningsplan

 • Pedagogiskt arbete, 200 p.
  • Verksamheters historik
  • Styrdokument
  • Det pedagogiska uppdraget
  • Etik
  • Barns rätt
  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Samverkansformer
  • Pedagogisk planering
  • Yrkesrollen
  • Centrala begrepp/teorier.
 • Kommunikation, 100 p.
  • Kommunikationens betydelse för lärande och utveckling.
  • Grupprocesser
  • Samtal på olika nivåer
  • Konflikthantering
  • Informationsteknik
  • Framväxt av mediekulturer
  • Användande av digitala medier
  • Möten för utveckling - föräldrakontakter, utvecklingssamtal och samtalsmetodik
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p.
  • Ledarskapsteorier
  • Pedagogik
  • Metodik
  • Genus
  • Jämställdhet
  • Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering
 • Barns lärande och växande, 100 p.
  • Barns lärande
  • Utveckling och socialisation i olika sammanhang och utifrån olika teorier.
  • Synen på barn, barndom och fostran.
  • Barns olika uppväxtmiljöer, levnadsvillkor och vuxnas betydelse för barns lärande.
  • Genus, klass, etnicitet,
  • Funktionsnedsättningar
  • Mediekulturer
 • Specialpedagogik 1, 100 p.
  • Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv
  • Lärande och delaktighet
  • Specialpedagogiska insatser
  • Arbetssätt och hjälpmedel
  • Alternativa kommunikationssätt
 • Skapande verksamhet, 100 p.
  • Skapande verksamheters betydelse för människors växande och lärande
  • Kreativitet
  • Process inriktat skapande
  • Alternativa teorier
 • Hälsopedagogik, 100 p.
  • Innebörden av ett hälsofrämjande förhållningssätt
  • Arbetsmiljöns påverkan på barns/vuxnas hälsa
  • Inflytande
  • Delaktighet
  • Jämställdhet
  • Rörelse
  • Motorik
  • Kost
  • Stress
  • Utomhuspedagogik
  • Hållbar utveckling

Kurspaketet har framtagits i samråd med ansvariga förförskola och fritidsverksamhet i Osby kommun.

APL och utdrag ur belastningsregistret

I flera av kurserna ingår praktiska moment vilka bearbetas under ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL). APL omfattar 6 veckor (3 ht + 3 vt). Om du läser utbildningen som ett sammanhängande utbildningspaket (minst 800 poäng) ingår minst sex veckors APL som du kan göra på din hemort.

Då det ingår APL i utbildningen, krävs det ett utdrag ur belastningsregistret. Det ansöker ni om hos polisen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och lämnar det oöppnat till läraren på kursen.

Studieform

Samtliga kurser i utbildningen är anpassningsbara (distans utan fysiska möten via vår lärplattform Itslearning). För dig som har erfarenhet från arbete i förskola, fritidshem och skola finns möjlighet till validering.

Studiefart och -längd

Helfart (100 %): 40 veckor. Halvfart (50 %): 80 veckor.

Förkunskaper

Godkänt betyg i grundläggande svenska eller grundläggande svenska som andraspråk. Tillgång till dator och internet med bra uppkoppling är nödvändigt. God datorvana är en fördel.

Ansökan och antagningsbesked

Ansök är nu stängd för höstterminen 2019. Utbildningen startar igen i augusti 2020. Bor du inte i Osby kommun behöver du ansöka via vuxenutbildningen i din hemkommun.

Studieekonomi

Studierna berättigar till studiemedel från CSN.

Intyg/betyg

Efter avslutad utbilding får du ett samlat betygsdokument där det framgår vilket betyg du fått på varje kurs samt ett utbildningsintyg.

Ansök

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild