Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

När behövs bygglov?

Bygglov krävs för att

 • uppföra byggnader.
 • göra tillbyggnader.
 • ta i anspråk eller inreda byggnader eller del därav för annat ändamål än tidigare.
 • ändra byggnader så att ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri skapas.

Dessutom krävs bygglov för att

 • anordna anläggningar av olika slag
 • anordna upplag eller materialgårdar
 • anordna tunnlar
 • inrätta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter
 • uppföra master eller torn
 • uppföra vindkraftverk om vindturbinens diameter är större än två meter, eller om det placeras nära tomtgräns eller på en byggnad
 • uppföra murar eller plank
 • anordna parkeringsplatser

Ovanstående krav gäller även vid väsentliga ändringar.

Inom detaljplan krävs även bygglov för att

 • färga om byggnader eller byta fasadmaterial eller
  taktäckningsmaterial samt för att göra ändringar av byggnader som
  avsevärt påverkar deras yttre utseende
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
 • uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk

Ekonomibygnader som används för jord- och skogsbruksnäringen är bygglovsbefriade utanför detaljplanerade områden.

Om du är det minsta osäker på vilka regler som gäller för just dina byggplaner kan du kontakta oss för vägledning.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild