Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kontakta kommunen

Här hittar du kontaktuppgifter till kommunens olika verksamheter och information om felanmälan.

Kontakta anställda och förtroendevalda

Kontaktuppgifter till kommunens olika förvaltningar hittar du via länkarna i sidfoten längst ned på sidan.

E-postadresser till anställda inom kommunen är uppbyggda enligt principen fornamn.efternamn@osby.se

Undantag kan förekomma. Å och ä ersätts av a och ö av o.

När du kontaktar kommunen via e-post eller post registreras det du skrivit som handlingar i kommunens diarium. Alla medborgare har rätt att begära ut och läsa det du skickat in. I vissa fall är handlingarna skyddade av sekretess. Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddat i svensk lag och kallas för offentlighetsprincipen.

Felanmälan

  • Fjärrvärme, gata, gång- och cykelväg, kommunens fastigheter eller fritidsanläggningar, lekplatser eller annan kommunal anläggning ring kommunens växel 0479-52 80 00.
  • Osbybostäders fastigheter, ring 0479-52 84 20.
  • Vatten- och avloppsnät, missfärgat vatten, dåligt tryck på vatten med mera ring Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) på telefon 010-21 97 00 eller skicka e-post till felanmalan@sbvt.se.
  • Vid fel på gatubelysning: ring kommunens växel 0479-52 80 00.

Du kan också använda dig av vår webbaserade tjänst för att göra felanmälan eller lämna synpunkter.

Dessa tjänster kommer du även åt via mobilen genom att installera vår app, Felanmälan Osby kommun.

Felanmälan av akuta ärenden efter kontorstid

  • Osbybostäders fastigheter, ring0200-22 52 00 (Safepartner).
  • Vatten- och avloppsnät, missfärgat vatten, dåligt tryck på vatten med mera ring 010-211 97 90 (Securitas)
  • Socialjour, ring 044-775 78 78
  • El, ring Eon 0771-22 24 24 
  • Telefoni, ring Telia 90 200, från utlandet: +46-771-99 02 00

Vid brand, olycka eller annan allvarlig fara kontakta 112