Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Näringsliv och företag

Effekterna av coronaviruset covid-19 slår hårt mot näringslivet. För att stötta näringslivet har kommunen beslutat ett antal åtgärder.

Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset

I början av vecka 12 skickade kommunen ut tre frågor till lokala företagare för att få en samlad bild över hur näringslivet påverkats av covid-19. Majoriteten rapporterar att de påverkats negativt och bland annat märkt av minskad försäljning.

- Vi har beslutat att göra en extra insats, eftersom det är mycket viktigt att vi stöttar näringslivet. Vi vill göra det vi kan för att mildra effekterna av covid-19, säger kommundirektör Petra Gummesson.

- Det är ett tråkigt läge och vi förstår att företagarna känner stor frustration. Vi vill minska effekterna av covid-19 i den mån det går, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

Beslutade insatser:

 • Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor för:
  - kommunalt vatten och avlopp
  - tillstånd och tillsyn
  - sophantering (ÖGRAB)
  - fjärrvärme (Fjärrvärme i Osby AB).
 • Om kunden begär anstånd förlänger Osbybostäder betalningstider på hyra i lokaler för företag
 • På begäran kortar kommunen betalningstiden till kommunens leverantörer för att stärka företagens likviditet
 • Företag kan kontakta kommunen vid behov av förlängd tidsfrist i tillstånds- och tillsynsärenden
 • Företag kan kontakta kommunen vid önskan att skjuta på planerade tillstånds- och tillsynsärenden

Kontakt

Vid anstånd kontakta ekonomienheten via kommunens växel eller ekonomi@osby.se

Vid frågor om tillstånd och tillsyn kontakta ansvarig handläggare

För råd och vägledning kontakta vår näringslivsutvecklare jimmy.ekborg@osby.se