Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Näringsliv och företag

Effekterna av covid-19 har slagit hårt mot näringslivet. Kommunen har vidtagit flera åtgärder för att stötta de lokala företagen.

Kommunala åtgärder för att stötta näringslivet

I slutet på mars månad beslutade Osby kommun om extra insatser för att mildra de negativa effekterna av covid-19 på kommunens näringsliv.

 • Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor för:
  - kommunalt vatten och avlopp
  - tillstånd och tillsyn
  - sophantering (ÖGRAB)
  - fjärrvärme (Fjärrvärme i Osby AB).
 • Om kunden begär anstånd förlänger Osbybostäder betalningstider på hyra i lokaler för företag
 • På begäran kortar kommunen betalningstiden till kommunens leverantörer för att stärka företagens likviditet
 • Företag kan kontakta kommunen vid behov av förlängd tidsfrist i tillstånds- och tillsynsärenden
 • Företag kan kontakta kommunen vid önskan att skjuta på planerade tillstånds- och tillsynsärenden

Kontakta oss

Vid anstånd kontakta ekonomienheten via kommunens växel eller ekonomi@osby.se

Vid frågor om tillstånd och tillsyn kontakta ansvarig handläggare.

För råd och vägledning kontakta vår näringslivsutvecklare jimmy.ekborg@osby.se

Är du i behov av kommunikationsmaterial till din verksamhet?

Myndigheten för samhällsydd och beredskap (MSB) har tagit fram kommunikationsmaterial till olika verksamheter med syfte att bromsa smittan av covid-19.

MSB:s kommunikationsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omsättningsstöd för dig som driver enskild firma

Du som driver enskild firma och har drabbats ekonomiskt av coronapandemin kan ansöka om omsättningsstöd hos Boverket.

Ansökan är öppen till och med den 28 februari 2021.

Ansök om omsättningsstöd - Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster