Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Påverkan på våra verksamheter

Coronaviruset covid-19 påverkar kommunens verksamheter på olika sätt. Här listar vi aktuella förändringar. Sidan uppdateras regelbundet men det finns risk för att allt inte redovisas här. Därför är det viktigt att du även aktivt tar del av respektive verksamhets information.

Informationen uppdateras löpande och verksamheterna som håller stängt gör så tills vidare, tills annat anges.

Äldreomsorg och LSS-verksamhet

Besöksförbud

Från tisdag 17 mars införs besöksförbud på kommunens äldreboenden och LSS-boenden. Personalen kommer i möjligaste mån arrangera digitala möten för att tillgodose behovet av sociala kontakter, läs mer i denna nyhet.

Restauranger håller stängt

Från tisdag 17 mars stänger restaurangerna på Rönnebacken i Osby och Bergfast i Lönsboda för servering av externa besökare och medarbetare.

Dagverksamhet håller stängt

Från tisdag 17 mars håller dagverksamhet Gläntan och Ljuspunkten för äldre stängt.

Barn och utbildning

Distansutbildning för gymnasie- och vuxenutbildning

Från onsdag 18 mars bedrivs kommunens gymnasie- och vuxenutbildning på distans. Läs mer

Öppna förskolan håller stängt

Från onsdag 18 mars är Öppna förskolan Lilla liten i Osby stängd.

PRAO skjuts upp till hösten

Eleverna som skulle genomfört PRAO ges istället möjlighet till detta under hösten. Praktik och VFU genomförs som planerat.

Musikskolan ställer om

Från torsdag 19 mars ställde Musikskolan in all sin verksamhet. Från den 4 maj startar Musikskolan startar upp igen, med "en till en" undervisning, på plats mellan lärare och elev. Innan sommaren kommer man även testa distansundervisning.

Ensembler eller gruppundervisning kommer inte att genomföras.

Fredagen den 3 april beslutades att musikskoleavgiften för vårterminen 2020 halveras. Läs mer om den halverade avgiften.länk till annan webbplats

Restriktioner för att bevilja ledighet

Grundskola och gymnasium beviljar inte några ledigheter gällande resor från och med 24 mars. Redan beviljade ledigheter kan komma att ombedömas.

Matpaket för gymnasieelever

Från och med den 7 maj kommer lunch återigen börja serveras till elever vid Osby kommuns gymnasieskolor. Eleverna kommer att kunna hämta matpaket på angivna kommunala kök, det krävs dock att eleven dagen före anmäler att de vill ta emot ett matpaket. Läs mer här.

Kultur och fritid

Lokalbokning

Från torsdag 2 april går det inte att boka kommunens lokaler. Detta gäller till den 31 augusti och kan komma att fölängas. Läs mer här.

Inställda evenemang

Under perioden 23 mars till 31 maj ställer kultur och fritid in sina planerade evenemang. Detta inkluderar även kommunens arrangerade Valborgsfirande på Sjöängen i Osby den 30 april.

Nationaldagsfirandet den 6 juni är i år inställt.

Simhallar

Från tisdag 24 mars ställs resterande gånger av vattengympan in.

Sommarsimskolan kommer enbart rikta sig de barn som är folkbokförda i Osby kommun och födda år 2013 eller tidigare. Simskolan pågår under vecka 25, 26 och 27.
Ytterligare information till berörda elever och vårdnadshavare förmedlas vid respektive grundskola.

Äldre som känner oro och vill ha någon att prata med kan ringa vår sociala samordnare, på vardagar kl. 13.00-16.00.

Telefon, WhatsApp eller FaceTime: 0709-888 526