Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Påverkan på våra verksamheter

Coronaviruset påverkar kommunens verksamheter på olika sätt. Här listar vi aktuella förändringar. Sidan uppdateras löpande, men för att vara säker på att du inte missar någon information kan det vara bra att hålla koll på respektive verksamhets vanliga kommunikationskanaler.

Äldreomsorg och LSS-verksamhet

Besöksförbud på boenden upphör

Den 1 oktober hävs besöksförbudet på särskilda boenden för äldre och det är återigen möjligt för de boende att ta emot besök. Verksamheterna och besökarna följer myndigheternas rekommendationer och Osby kommuns besöksrutin för att säkerställa att besöken genomförs så säkert som möjligt.

Rutin för säkra besök på vård- och omsorgsboendenöppnas i nytt fönster

Övriga verksamheter i Hälsa och välfärd

Information om växelvård, förebyggande hembesök, dagverksamheter och restaurangeröppnas i nytt fönster

Provtagning av personal

Provtagning görs för att kunna konstatera om symtomen beror på covid-19 eller om det har andra orsaker. Provtagning av personal möjliggör att de medarbetare som konstateras vara friska snabbare kan komma tillbaka till jobbet.

Vård- och omsorgspersonal

Personal inom kommunal vård och omsorg som uppvisar symptom för covid-19 ska testas för viruset om de uppfyller följande kriterier:

  • har direkt patientkontakt
  • har en för verksamheten kritisk arbetsuppgift där det är angeläget att snabbt kunna återgå till arbete
  • jobbar i en prioriterad verksamhet såsom äldreomsorg, hemtjänst och LSS.

Räddningstjänsten

Region Skåne erbjuder provtagning av polis och räddningstjänst vid misstänkta fall av covid-19. För att ha möjlighet att bli provtagen för covid-19 ska följande kriterier uppfyllas:

  • sjuk med feber och/eller luftvägssymtom (snuva, halsont, hosta, andningsbesvär, plötsligt luktbortfall)
  • provet ska tas inom 72 timmar från att symtomen uppstår. Detta eftersom det är störst möjlighet att påvisa viruset då. På så sätt undviks att få ett provresultat som är falskt negativt.

Provtagning av personal - Region Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn och utbildning

Förskola, grundskola och gymnasieskola

Information till elever och vårdnadshavare

Öppna förskolan

Osbys öppna förskola Lilla Liten håller öppet sedan den 24 augusti, efter en längre paus. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller och Lilla Liten anpassar sin verksamhet för att minminera risken för smittspridning. Under en tid framöver blir det uteverksamhet på innergården. Håll dig uppdaterad på Lilla Litens sida på Facebook.

Följ Lilla Liten på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kultur och fritid

Lokalbokning

Från och med den 21 september går det återigen att boka kommunens lokaler.

För att få boka en lokal krävs följande:

  • Personen som hyr ska följa Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer, samt ha koll på uppdateringar kring förändringar av dessa.
  • Personen som hyr ska skriva på ett avtal angående ansvar över att regler och rekommendationer från myndigheter efterlevs.

Evenemang

Efter en lång paus ställer kultur- och fritidsenheten nu om istället för att ställa in. Det innebär att de anordnar anpassade evenemang i enlighet med myndigheternas rekommendationer, till exempel digitalt eller med bokning och ett begränsat antal deltagare. Förutsättningarna för att kunna genomföra vissa evenemang kan komma att ändras, så håll dig uppdaterad.

Evenemangskalender Osby kommun

Äldre som känner oro och vill ha någon att prata med kan ringa vår sociala samordnare, på vardagar kl. 13.00-16.00.

Telefon, WhatsApp eller FaceTime: 0709-888 526