Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Pågående EU-projekt

Här kan du läsa kortfattade redogörelser för de projekt som genomförs i Osby kommun och som finansieras helt eller delvis via medel från Europeiska unionen.

Lärlingsakademien

Projektet drivs av Kristianstads kommun i samarbete med Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner. De fyra kommunerna, Arbetsförmedlingen och CSN medfinansierar projektet. Läs mer om projektet på sidan om Lärlingsakademien.

NANA

Ett projekt med syfte att underlätta och öka möjligheterna för nyanlända med akademisk bakgrund att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Läs mer om projektet på sidan om NANA.

Valle 2.0

VALLE 2.0 har som mål etablerandet av en regional stödplattform för validering i Skåne. Utgångspunkt är validering i hela dess bred, oaktat inriktningar och nivåer. Därmed är aktörer från många olika verksamhetsområden engagerade i projektet. Läs mer om projektet på sidan om Valle 2.0.

Within PO1 & PO2

Projekten Within PO1 & PO22 genomförs gemensamt av följande kommuner:

  • Kristianstad
  • Hässleholm
  • Osby
  • Bromölla
  • Östra Göinge
  • Hörby

Projektägare är Kristianstads kommun. Läs mer om projekten på sidan om Within.

Exempelbild