Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Lärlingsakademien

Projektet drivs av Kristianstads kommun i samarbete med Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner. De fyra kommunerna, Arbetsförmedlingen och CSN medfinansierar projektet.

Övergripande mål (Syfte):

 • Öka andel ungdomar med gymnasieexamen i de fyra kommunerna.
 • Öka antal ungdomar med efterfrågad kompetens som matchar efterfrågan från små- och medelstora företag i de fyra kommunerna.
 • Inga arbetslösa ungdomar i åldern 16-29 år (Skåne Nordosts målbild 2020).
 • Minska utanförskap i de fyra kommunerna.
 • Öka konkurrenskraft för små och medelstora företag i de fyra kommunerna.
 • Minska samhällskostnader. Främst genom minskat behov av ekonomiskt bistånd och aktivitetsstöd, men även genom minskad kriminalitet, psykisk ohälsa och utanförskap.
 • Öka mobilitet på arbetsmarknaden.

Projektets mål är att bidra till en minskning av ungdomsarbetslösheten i de fyra kommunerna för ungdomar utan gymnasieexamen i åldern 15-24 år.

Projektet har fem delmål:

 • Utbildning av 234 ungdomar i åldern 15-24 under projektperioden som leder till att de blir anställningsbara.
 • Motivera ungdomar, 15-24 år som inte fullföljt sin gymnasieutbildning och som inte arbetar eller studerar, att söka och genomföra en yrkesutbildning eller på annat sätt komma närmare arbetsmarknaden.
 • Målet med utbildningen är att minst 70 % av ungdomar 15-24, som fullföljer sin utbildning, ska få anställning eller gå vidare till fortsatta studier.
 • Av deltagarna i projektet ska 50% vara män och 50% kvinnor.
 • Att det vid varje introduktionskurs medverkar en man som arbetar inom ett kvinnodominerat yrke eller kvinna som arbetar inom ett mansdominerat yrke.

Vi arbetar med lärlingsutbildning för unga vuxna. Det finns olika vägar in i projektet men alla bygger på att deltagare gör det frivilligt. Ingen kan bli anvisad till utbildningen. Alla ungdomar går inte vidare till lärlingsutbildning utan går enbart introduktionskursen för att hitta den rätta vägen vidare mot arbetsmarknaden.

För de deltagare som väljer att gå vidare efter introduktionskursen tas en anpassad studieplan fram utifrån individens behov och mål i arbetslivet. Deltagaren matchas sedan mot ett företag. Utbildning sker både på arbetsplatsen och hos utbildningsanordnare. På arbetsplatsen finns en handledare som får regelbunden utbildning i projektet, inklusive kring jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Projektet ska pågå 2015-07-01 - 2017-12-31

För mer information och kontaktuppgifter gå till Lärlingsakademins hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för Europeiska soicalfonden
Exempelbild