Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kommunens organisation

Här finns information om kommunens politiska organisation, verk­samheterna som drivs genom förvaltningar och om kommunala bolag. Här finns också information och material om hur kommunen och dess arbete styrs utifrån vision, mål, regelverk och styrande dokument.

Politisk organisation

Osby kommuns politiska organisation består av kommunfullmäktige, nämnder (varav kommunstyrelsen är en nämnd) och olika utskott. Det är nämnderna och ytterst kommunfullmäktige som beslutar om hur de olika förvaltningarna och tjänstemännen ska jobba med och utveckla till exempel skola och äldreomsorg. Under rubriken Dokument kan du se organisationsschema över politiska och förvaltningarnas organisation.

Förvaltningar

Förvaltningarna finns för att stötta de politiska beslutsfattarna och genomföra de beslut som tas i till exempel nämnder och kommunfullmäktige. Det är också genom förvaltningarna det dagliga arbetet ute i verksamheterna utförs och att kommunens mål och vision följs. Osby kommun har fyra olika förvaltningar:

Kontakt

  • $name Osby Kommun
    Västra Storgatan 35
    283 31 Osby

    0479-52 80 00

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.