Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Årshjul

Den tidsatta planeringsprocessen uttrycks som en bild. Den beskriver när olika aktiviteter ska ske för att processen ska hänga samman under ett verksamhetsår.

Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande mål och strategier sker i dialog med styrelser, nämnder och utskott enligt ledningssystemets struktur. Uppföljningen sker kontinuerligt och presenteras i delårsrapporter och årsredovisning enligt det årshjul kommunstyrelsen fastställt.

Årshjul 2019

Årshjul 2019

Årshjul 2018

Årshul över 2018

Årshjul 2017

Årshjul över 2017

Årshjul 2016

årshjul över 2016