Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Överförmyndare

Överförmyndaren är en kommunal myndighet. Dess främsta uppdrag är att se till att de som inte kan eller får ta hand om sina angelägenheter, får hjälp genom att en god man eller förvaltare utses. Det kan röra sig om hjälp med att hantera sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.

Ansvarsområden

I varje kommun ska det finnas antingen en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Sedan den 1 november 2017 har Osby och Östra Göinge kommuner en gemensam överförmyndarverksamhet. Osby är så kallad värdkommun och här ligger även det gemensamma kansliet.

Överförmyndarens verksamhet styrs av föräldrabalken och står under tillsyn av Länsstyrelsen.

Vill du bli god man?

Överförmyndaren är alltid i behov av nya gode män som kan hjälpa de som på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver hjälp i ekonomiska och rättsliga situationer. Är du intresserad av att bli god man vill vi att du fyller in IntresseanmälanPDF och skickar den till överförmyndaren.

Du kan läsa mer om God man, förvaltare och förmyndare under rubriken Länkar på denna sida.

Övrig upplysning

Under kommunens öppettider kan man lämna in handlingar till kontaktcenter på kommunhuset, Västra Storgatan 35, Osby eller i brevlådan utanför byggnaden.

Övrig tid når du överförmyndaren på ofm@osby.se

Mål:

 • Hålla hög servicenivå.
 • Se till så att goda män, förvaltare och förmyndare är utbildade för och informerade om sina uppdrag.
 • Verka för att myndigheten håller hög kunskapsnivå.

Kontakt

 • Mats Ernstsson
  Överförmyndare
  0479-52 83 40
  0709-31 83 40
 • Lennart Hansson
  Överförmyndare, ersättare
  070-931 80 70
 • Iréne Fritzson
  Överförmyndarhandläggare<br/>Ärenden avseende Osby kommun<br/>åter januari 2021
  0479-52 83 55
 • Alexander Olsson
  Överförmyndarhandläggare <br/> Ärende avseende Osby kommun
  0479-52 83 55
 • Rebecka Hansson
  Överförmyndarhandläggare <br/>Ärenden avseende Östra Göinge kommun
  044-775 60 78
 • Överförmyndare Kansli
  Västra Storgatan 35<br />283 80 Osby
  0479 - 52 83 55

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.