Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kontakt, synpunkter och felanmälan

Här hittar du information om öppettider till kommunens kontaktcenter och växel samt hur du lämnar synpunkter och gör felanmälan. För att minska smittspridningen av coronaviruset ber vi dig att i första hand ta kontakt med oss via vår växel.

Kontaktcenter

Osby kommuns kontaktcenter underlättar och ökar tillgängligheten för dig som besökare att få hjälp med dina kommunala ärenden. Här möter du våra kontaktcentervägledare som besvarar och förmedlar dina frågor. Vi är din enkla väg in då du behöver komma i kontakt med våra kommunala verksamheter.

Har du redan en kontakt inom kommunen gällande ditt ärende, så är det till denne som du vänder dig i först hand.

Här kan du också få några av våra vanliga turistbroschyrer och kartor.

Öppettider

Måndag - torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00

Telefon och adress

Telefon: 0479-52 80 00
Adress: Västra Storgatan 35, 283 80 Osby

Synpunkter och felanmälan

Du kan lämna dina synpunkter om kommunens verksamheter och webbplatsen osby.se via vårt formulär för synpunkter  eller formulär för synpunkter om tillgänglighet.

Anmäla fel som gäller kommunala gator, gång- och cykelbanor, parker och naturområden kan du antingen göra via vårt formulär för felanmälan eller i vår app. Appen heter "Felanmälan Osby kommun" är gratis och du hittar den i Apple iTuneslänk till annan webbplats eller Google Play.länk till annan webbplats

Felanmälan akuta ärenden efter kontorstid

  • Osbybostäders fastigheter, telefon 0200-22 52 00 (Safepartner).
  • Vatten- och avloppsnät, missfärgat vatten, dåligt tryck på vatten med mera telefon 010-211 97 90 (Securitas).
  • Socialjour, telefon 044-775 78 78.
  • El, Eon telefon 0771-22 24 24.
  • Telefoni, Telia telefon 90 200 (från utlandet: +46-771-99 02 00).
  • Vid EJ akuta ärenden utanför kontorstid går det att nå kommunens Tjänsteman i Beredskap (TiB), tillika Räddningshef i Beredskap, telefon 0709-31 80 06

Vid brand, olycka eller annan allvarlig fara kontakta 112.

Kontakta anställda och förtroendevalda

Kontaktuppgifter till kommunens olika förvaltningar hittar du via länkarna i sidfoten längst ned på sidan samt i menyn.

E-postadresser till anställda inom kommunen är uppbyggda enligt principen fornamn.efternamn@osby.se Undantag kan förekomma. Å och ä ersätts av a och ö av o.

När du kontaktar kommunen via e-post eller post registreras det du skrivit som handlingar i kommunens diarium. Alla medborgare har rätt att begära ut och läsa det du skickat in. I vissa fall är handlingarna skyddade av sekretess. Rätten att begära ut allmänna handlingar är skyddat i svensk lag och kallas för offentlighetsprincipen.

Bild på personalen i kontaktcenter

Kontaktcenter är din enkla väg in när du behöver komma i kontakt med de kommunala verksamheterna. Kontaktcentervägledarna besvarar och förmedlar dina frågor.