Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Jobb och praktik

Är du nyfiken på Osby kommun som arbetsgivare? I Osby kommun finns det många möjligheter. Vi är en arbetsgivare med ett hundratal olika yrken och cirka 1 000 medarbetare. Under de närmaste åren behöver vi anställa ett stort antal personer som ska ersätta de som går i pension. Kanske är du vår nästa medarbetare?

Är du ung kommuninvånare som slutar 9:an eller första året på gymnasiet till sommaren? Då kanske betald feriepraktik kan vara något för dig. Läs mer om feriepraktik.

Är du arbetslös och vill få arbetslivserfarenhet? Då kanske Osby kommun kan erbjuda dig en praktikplats. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen så ta kontakt med din handläggare och för en dialog om vilka möjligheter som finns för dig att söka praktik i Osby kommun.

Är du student och är intresserad av verksamhetsförlagd praktik eller vill skriva examensarbete om Osby kommun? Ta kontakt med chefen för den verksamhet du är intresserad av och fråga vilka möjligheter som finns. Kontaktuppgifter hittar du under respektive verksamhet eller kan du ringa till kommunens växel så lotsar de dig vidare.

Film om att jobba på Osby kommun