Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Arbetsmiljö

En god, trivsam och hälsosam arbetsmiljö är av största vikt för oss som arbetsgivare. Som medarbetare hos oss har du själv också stort inflytande över din arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbetet i kommunen

I arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i kollektivavtal står det hur vi ska ha det på våra arbetsplatser och om vad vi kan göra för att förebygga ohälsa.

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men alla medarbetare är skyldiga att påtala problem, risker och möjliga förbättringar. Arbetsgivaren kan inte veta om ingen säger något, så prata med arbetsgivaren om du upplever arbetsmiljöproblem.

För att få en bra arbetsmiljö krävs det ett systematiskt arbetsmiljöarbete länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstermed att kartlägga, förbättra och utvärdera arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är viktigt med rutiner och stöd.