Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Stöd till arbetssökande

Arbetsmarknadsenheten i Osby arbetar för att motverka arbetslösheten i kommunen. Vi vänder oss främst till människor som har svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden.

Individuellt stöd för fler i arbete

Inspirerade av supported employment och Arbetsförmedlingens SIUS-metodik jobbar vi med långsiktigt individuellt stöd. För detta arbete har vi utvecklat en arbetsmodell som vi kallar Trappan. Vi kartlägger individens hinder och resurser och vi arbetar med individuella lösningar. Detta gör vi framförallt genom att tillvarata och utveckla människors resurser, men även genom att ta hänsyn till eventuella hinder. Huvudspåret för insatserna är arbetsträning och validering av icke-formella kompetenser. Viktigt för oss är även att skapa och behålla förtroendefulla relationer med olika arbetsgivare i närområdet.

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och särskilt kring människor som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering eller arbetsträning för att ta klivet in på arbetsmarknaden. Vi samarbetar även med kommunens vuxenenhet, vuxenutbildningen, sjukvården och Försäkringskassan.

Förutom arbetet med individuellt stöd administrerar och samordnar Arbetsmarknadsenheten praktik inom kommunen. Med praktik avses arbetssökande personer som befinner sig närmre arbetsmarknaden och som vill prova arbete i kommunal verksamhet.

Vi finns i lokaler i ett industriområde i Osby, mitt i arbetsmarknaden, och samsas om utrymmet med några företag. Vår besöksadress är Södra Portgatan 35

För att utveckla verksamheten driver vi ofta olika projekt. Framförallt drivs dessa projekt med stöd från europeiska socialfonden eller samordningsförbundet Skåne nordost.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Arbetsmarknadsenheten

Södra Portgatan 35

283 44 Osby