Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Föreläsning: Sydskånsk natur

Upplev vår natur i bilder och berättelser från Jan von Schéele

Info

Söndag 8 mars kl.18:00 - Medborgarhuset, Lönsboda

Jan von Schéele berättar till bilder om upplevelser under drygt tio år i södra Skåne. Med startpunkt från stugan i Dörröd görs utflykter till platser runt Veberöd, Vombsänkan och Romeleåsen. Han berättar om spännande möten och visar bilder på närkontakt med det vilda som brunstande kronhjortar och harar som slåss såväl som på sköna blommor, fjärilar och fåglar.

Arrangör: Örkeneds föreläsningsförening

Entré: Terminskort 100 kr, enstaka inträde 50 kr

Kontakt: Sven Hellgren, 0705 68 21 69, sven@grisabanan.se

Info: www.skanskaff.se

Exempelbild