Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Lotteriverksamhet

Osby kommun kommunstyrelse är lotterimyndighet i kommunen. Ideella föreningar som uppfyller vissa krav får anordna lotteri.

Krav för lotteriverksamhet

Några av dessa krav för att få tillstånd ska föreningen:

 • Arbeta med frågor som är bra för de flesta människor eller för samhället i stort.a
 • Arbeta mest med frågor som är bra för de flesta människor eller för samhället i stort.
 • Inte vägra någon person medlemskap, utom när det finns speciella anledningar.

Ansökan

Ansökan görs på en speciell blankettPDF som lämnas eller skickas till Osby kommuns Kontaktcenter tillsammans med utdrag från ett protokoll från ett möte där föreningen bestämt att hålla ett lotteri. På mötet måste föreningen också bestämma vem man vill ha som lotteriförståndare. Tillsammans med ansökan skickas också stadgar, verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse.

Lotterilagen

Allt lotteri styrs av Lotterilagen, som kom 1994. Lotteri är en verksamhet, där en eller flera deltagare kan få en vinst som är värd mer än vad någon annan i lotteriet kan få. Möjligheten till vinst ska helt eller delvis bero på slumpen, alltså genom till exempel lottning, gissning eller vadhållning. Tillstånd att hålla ett lotteri kan man få om lotteriet kommer att hållas på ett sätt som följer föreskrifter, villkor och bestämmelser. För varje lotteri ska finnas en av föreningen utsedd lotteriföreståndare som är godkänd av Osby kommun. Det är också Osby kommun som utser en lotterikontrollant.

Lotteriformer

Det finns tre typer av lotteriformer som kan påverka föreningarna Registreringslotteri, tillståndslotteri coh tillståndsfritt lotteri.

Registreringslotteri

En ideell förening (med vissa undantag) kan få hålla registeringslotteri. Det betyder att man får ett tillstånd (ett §17-tillstånd) under tre år och för maximalt 20 basbelopp. Inom detta lotteri kan man hålla flera olika dellotterier efter att lotterikontrollanten godkänt dem. Ett dellotteri pågår normalt i tre månader. Lotteri från fasta försäljningsplatser, till exempel i automater i affärer eller kiosker, får inte vara del av registreringslotteri.

Tillståndslotteri

För att få hålla ett tillståndslotteri får försäljningstiden inte vara med än tre månader. I ett tillståndslotteri får lotter säljas på fasta försäljningsställen. Detta är alltså ett enskilt lotteri, och kan ansökas om genom ett §16 tillstånd. Dessa lotterier får sedan 2017-01-01 inte säljas till personer under 18 år.

Tillståndsfritt lotteri

I vissa fall får lotterier anordnas utan tillstånd. Detta gäller bara om man följer regler om till exempel vinster och lottens pris inte överstiger 1/6000 prisbasbelopp (2016 innebär det 7,38kr/lott).

 • Av ideella föreningar, men bara om lotteriet hålls i samband med möte eller annat arrangemang
 • Av företag, om lotteriet hålls i samband med:
  • Ett offentligt nöjesarrangemang, till exempel marknader
  • Arrangemang som på något sätt är bra för befolkningen, till exempel välgörenhetsbasarer och idrottstävlingar
  • Allmänna konstutställningar som hålls för välgörande ändamål.
Exempelbild