Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Fritidsgårdar

På kommunens två fritidsgårdar jobbar duktiga fritidsledare med att skapa en meningsfull fritid och en trygg tillvaro för ungdomar i kommunen.

På Fritidsgårdarna Pulsen (Osby) och Bulten (Lönsboda) arbetar man framför allt med öppen verksamhet, men det arrangeras också resor, konserter och andra arrangemang för kommunens unga.

Har du som är ung några idéer som du vill genomföra - kontakta oss gärna!

Viktiga ingredienser i all verksamhet är arbetet mot droger, våld och mobbing. Fritidsledargruppen har ett starkt kontaktnät vilket innebär att snabba, direkta insatser kan göras bland ungdomarna.

Förebyggande verksamhet

Osby Fritid har, med anställda fritidsledare, förebyggande och främjande verksamhet inom hela kommunen. Arbetet drivs efter de mål som är antagna i kommunens kultur- och fritidspolitiska program.

Fritidsledarna ansvarar för det drogförebyggande arbetet, genom bland annat Öckeröprojektet (2016-19) som drivs i samarbete med Malmö högskola.

Samarbete sker även med skolorna i kommunen, där erbjuds samarbetsövningar i skolklasserna, Skolbalders (drogfri dans), elevens val aktiviteter och 9:ornas drogfria skolavslutning.

Här ligger våra fritidsgårdar

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.