Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Om verksamheten

Kommunens verksamhet är organiserad i olika förvaltningar. Varje förvaltning har en förvaltningschef som är ansvarig för den löpande verksamheten. För varje verksamhet i kommunen finns en politiskt ansvarig nämnd. Det är nämnderna som beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive förvaltningar.

Här finner ni information om de två förvaltningar som ansvarar för stöd och omsorg inom kommunen, samt kontaktuppgifter till dessa.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn och utbildning ansvarar för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass och fritidshem. De ansvarar också för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, musikskolan samt barn- och familjenheten.

Hälsa- och välfärdsförvaltningen

Hälsa och välfärd ansvarar för äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård och LSS-verksamheten. De ansvarar även för socialtjänstens vuxenenhet (försörjningsstöd, socialpsykiatri, våld i nära relationer och missbruk), budget- och skuldrådgivning, arbetsmarknadsenheten, utsluss för ensamkommande över 18 år samt anvisning av nyanlända flyktingar.

Kontakt

 • Eva Andersson Eva Andersson
  Förvaltningschef, Barn och Utbildning
  0479-528 108
 • Helena Ståhl Helena Ståhl
  Förvaltningschef, Hälsa och Välfärd
  0479-52 84 08

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.