Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Om verksamheten

Kommunens verksamhet är organiserad i olika förvaltningar. Varje förvaltning har en förvaltningschef som är ansvarig för den löpande verksamheten. För varje verksamhet i kommunen finns en politiskt ansvarig nämnd. Det är nämnderna som beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive förvaltningar.

Här finner ni information om två av förvaltningarna samt kontaktuppgifter till dessa.

Barn och utbildning

Barn och utbildning ansvarar för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass och fritidshem. De ansvarar också för grundskola, grundsärskola gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, musikskolan samt barn- och familjenheten.

Hälsa och välfärd

Hälsa och välfärd ansvarar för äldreomsorg, kommunal hälso och sjukvård och LSS-verksamheten. De ansvarar även för socialtjänstens vuxenenhet (försörjningsstöd, socialpsykiatri, våld i nära relationer och missbruk) budget- och skuldrådgivning, arbetsmarknadsenheten, utsluss för ensamkommande över 18 år samt anvisning av nyanlända flyktingar.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.