Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Lagar och riktlinjer

Det finns många lagar som reglerar den kommunala hälso- och sjukvården. Här tar vi upp några av de som kan ha stor betydelse för dig som patient. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård och syftar till att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor.

Socialstyrelsen är den myndighet som med hjälp av författningar och allmänna råd förtydligat hur viss vård ska utföras och säkerhetsföreskrifter för att minska risk för skada. Nedan följer länkar till lagar och författningar som är relaterade till den kommunala hälso- och sjukvården.

Aktuella författningar och lagar 2011-07-01 – som den kommunala hälso- och sjukvården har att förhålla sig till.PDF

 

MAS-pärm, direktlänklänk till annan webbplats

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård

Ordförandeklubba och vågskål