Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Avgifter inom Hälsa och välfärd

Här hittar du information om avgifter inom Hälsa och välfärd.

Ordinärt boende (i eget hem)

Maxbeloppet är 2 125 kronor/månad. Man betalar därför aldrig för mer än strax under 9 timmar per månad. Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst.

Personlig omvårdnad: 234 kronor/timme.
Städ- och serviceinsatser: 288 kronor/timme.

Korttidsplats

 • Omvårdnadsavgift: 84 kronor/dag
 • Kostavgift: 101 kronor/dag (ingår inte i maxbeloppet)

Trygg hemgång: 84 kronor/dag

Matdistribution

 • Portion: 46 kronor/portion (ingår inte i maxbeloppet)
 • Distribution: 19 kronor/portion

Trygghetslarm

 • Installation: 237 kronor
 • Avgift mobilt larm: 372 kronor/månad

Hälso- o sjukvård

 • Avgift hemsjukvård/hemrehab: 213 kronor/besök (maximalt 627 kronor/månad)
 • Hämtning av hjälpmedel: 500 kronor/gång (ingår inte i maxbeloppet)

Särskilt boende

Omvårdnadsavgiften är 2 125 kronor/månad. Avgiften kan på grund av bestämmelse om förbehållsbelopp reduceras vid låg inkomst.

Du betalar dels hyra för lägenheten eller rummet i det särskilda boendet , dels ett abonnemang för måltiderna samt en avgift för service och omvårdnad.

 • Hyrans storlek i ett särskilt boende bestäms enligt samma princip som i andra hyresrätter, det vill säga utifrån bruksvärdesprincipen. Den hittar du i hyreslagen och innebär att hyran ska fastställas "till skäligt belopp".
 • I måltidsbonnemanget ingår kostnader för frukost, lunch och kvällsmål samt mellanmål
 • I omvårdnads-och serviceavgiften ingår kostnad för en del förbrukningsmaterial

Hyran påverkas förutom lägenhetens storlek också av hur modern den är, planlösning, våningsplan, tillgång till tvättstuga och förråd med mera. I hyran inkluderas även del av gemensamhetsutrymme.

För hyran i särskilt boende kan du söka bostadstillägg efter i stort sett samma regler som för hyran i ett "vanligt" boende. Bostadstillägg söks hos Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats.

Kostavgift

 • Helpension: 3 098 kronor/månad

Serviceavgift

 • Avgift hygienartiklar, sänglinne: 221 kronor/månad och förbrukningsmaterial

Förbehållsbelopp 2020

 • Förbehållsbelopp ensamstående: 5 339 kronor/månad
 • Förbehållsbelopp/person makar/sambo: 4 512 kronor/månad