Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Trygghetsbostäder

Trygghetsbostad är en ordinär hyreslägenhet för äldre personer som känner sig oroliga eller otrygga i sin nuvarande bostad. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade och utrustade med larm samt samlade i en byggnad med gemensamhetslokal och närhet till lunchservering.

I trygghetsbostaden ingår inte några vård- och omsorgsinsatser och det finns inte någon omvårdnadspersonal anställd i byggnaden.

I Osby kommun finns 25 trygghetsbostäder, 17 lägenheter på Bergfast V Järnvägsgatan 5A i Lönsboda och 8 på Lindhem Marklundavägen 19 i Osby.

Vem kan ställa sig i kö för trygghetsbostad?

Bostaden är avsedd för dig som klarar din vardag själv eller med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård, men som vill ha närhet till service och ökad möjlighet till social samvaro. Du får din service och omsorg via hemtjänsten utifrån beviljat biståndsbeslut. De sysslor som du inte har biståndsbeslut för sköter du själv.

För att ställa dig i kö ska du :

  • vara 70 år fyllda
  • vara folkbokförd i Osby kommun
  • uppleva oro eller otrygghet i ditt nuvarande boende

Hur ställer man sig i kö?

Intresseanmälan görs på särskild blankett, se under dokument och skickas till verksamhetsområdet Vård och omsorg, 283 80 Osby. Du kan också få blanketten av kontaktpersonerna och du kan även lämna ifylld intresseanmälan till kontaktpersonerna.

När du lämnat in din intresseanmälan blir du placerad i bostadskö och generellt gäller turordning efter ansökningsdatum. Vård och omsorg kan tillämpa förtur till personer med hög ålder.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Äldre par som äter middag